Beluchting: Het geheim voor een gezond gazon


Het beluchten is een van de best bewaarde geheimen in het streven naar een gezond gazon. Deze vaak vergeten techniek zorgt voor gezond gras dat goed bestand is tegen droogte, ziektes en dagelijkse weersomstandigheden.  

  

Wat is beluchting? 

Om uw gazon te beluchten, steekt u kleine gaatjes in de turf van de bodem. Ook is het mogelijk om grote pollen gras te verwijderen.

Resultaten van het beluchten van uw gazon:

  • Zuurstof komt gemakkelijker in de grond bij de wortels van het gras
  • Mest en voedingsstoffen komen beter met de wortels in contact
  • Efficiënte bewatering van uw gazon: het water komt sneller in contact met de wortels van het gras
  • Een te dikke viltlaag wordt gebroken
  • Een compacte bodem wordt losser gemaakt

Waarom is het nodig? 

Uw gazon ongemoeid laten resulteert in lang en golvend gras met diepe wortels. Deze wortels doorbreken de bodem en verankeren zich, wat er voor zorgt dat het gras de hitte en droogte van de zomer met gemak doorstaat. De gemiddelde tuineigenaar laat het gras niet ongemoeid. We houden het gazon intensief bij, om een mooie strook gras van sprankelend groen te bevorderen. Het maaien, bijwerken en bladblazen verhindert de wortels van het gras om diep te groeien.

Als een gazon jarenlang niet belucht wordt, zal de grond onder het gazon uiteindelijk verharden. Die verharding zorgt er voor dat mest en regenval minder goed worden opgenomen. Wanneer de bodem compacter wordt groeit het gras minder, wordt uw gazon dunner, en zal het uiteindelijk dood gaan. 

Het probleem: vervilting 

Gewoonlijk sterven stukjes van het gazon af en veranderen ze in compost. De laag van dood gras en compost tussen het gras en de bodem heet vilt. Die viltlaag zorgt er voor dat het zonlicht de grond niet uitdroogt, en houdt regenwater beter vast.

Als zo’n viltlaag dikker dan anderhalve centimeter groeit, houdt het zoveel water, kunstmest en zuurstof vast, dat het gras zich aan de viltlaag zelf gaat hechten. Dit zorgt er voor dat het gazon verzwakt.

Wanneer de viltlaag te dik wordt, is gazonbeluchting de beste manier om het te doorbreken, gevolgd door harken. Naast regelmatig beluchten, helpt ook goede bemesting en bewatering het tegengaan van een te dikke viltlaag. 

Voordelen van gazonbeluchting 

Het grootste voordeel van beluchting is dat het een te compacte bodem losser maakt, wat de volgende gevolgen heeft:

  • De wortels van het gras penetreren de bodem en verspreiden zich gemakkelijk in de losse bodem. Zo vormt het een netwerk dat nodig is voor het verduren van hete en droge zomer
  • Gaatjes in de bodem en in de viltlaag zorgen er voor dat zuurstof makkelijker de bodem bereikt. Zuurstof helpt bij het voorkomen van schimmelziekten en gaat de groei van micro-organismen die het gazon verteren tegen.
  • Een belucht gazon maakt het mogelijk voor kunstmest en water om de uiteinden van de wortels te bereiken, wat een sterkte groei bevordert.
  • Dikke, gezonde stukken gras weerstaan pest, onkruid en geven uw gazon een aantrekkelijke aanblik.