Rosacur concentraat


Rosacur is werkzaam tegen sterroetdauw, meeldauw en roest op sierplanten in de tuin- en kamerplanten 

Productkenmerken

  • Stopt schimmels
  • Met nawerking
  • Ideaal voor rozen

Toepassingsadvies

Zodra aantasting zichtbaar is, dient een behandeling uitgevoerd te worden. De behandeling dient 2 of 3 maal herhaald te worden met een interval van 7-14 dagen. Als er een hoge ziektedruk is en de planten snel groeien is een herhaling om de 7 dagen nodig. 14 dagen kan aangehouden worden als de ziektedruk laag is of de planten niet snel groeien. Indien meer dan 3 behandelingen nodig zijn, dient dit te gebeuren met een middel met een ander werkingsmechanisme.

Voorzorgsmaatregelen

Het middel is schadelijk voor in het water levende organismen.

 

Tip!

De beste resultaten worden verkregen wanneer er gespoten wordt bij windstil weer.

Registratie informatie

Toelatingsnummer: 12728 N